Navdušenje je pomembnejše od afirmacij in vizualizacije. Ali otroci uporabljajo afirmacije in vizualizacijo? Da. Toda na povsem drugačen način kot odrasli, ki bi radi na vsak način prišli do želenega. Otroci se naravno vživijo v to, kar si želijo, ker jih želeno tako navdušuje, in s tem se ukvarjajo toliko časa, dokler jih pač navdušuje. […]

Read More